Cambiano

计时码表

产品规格

表壳

Bovet watch Bovet by Pininfarina Cambiano CHPIN007
 • 表壳类型
  Amadeo® 三用转换系统 - 三用转换表壳
 • 男人
 • 直径
  45.00mm
 • 厚度
  15.60mm
 • 材质
  精钢
 • 表盘
  黑色錶盤
 • 表带
  黑色橡胶搭配小羊皮内衬
 • 針扣
  精钢针扣
 • 链条
  不包括(如索要可提供)
 • 防水
  30m
 • 参考资料
  CHPIN007
 • 起源
  Swiss Handcrafted Watch
Return to The case tabpanel

了解定义